HuisRAADAdvocaten.be maakt gebruik van cookies om je website-ervaring te optimaliseren. Door verder te surfen, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Klik op Alle cookies aanvaarden om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op Instellingen wijzigen om je voorkeuren voor cookies te wijzigen.

Cookie voorkeuren

  • Strict noodzakelijke of technische cookies 

    Deze cookies verzamelen gegevens om de gebruiksvriendelijkheid van de website en de ervaring van de bezoekers te verbeteren (zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar de website, uw gebruikersnaam en taal- of landkeuze onthouden, en wijzigingen onthouden die u hebt doorgevoerd zoals o.m. het lettertype).

  • Analytische/statistische cookies  

    Deze cookies verzamelen gegevens over hoe de bezoekers gebruik maken van de website (zoals welke pagina’s het meest bezocht zijn, hoe bezoekers van de ene naar de andere link doorklikken, of bezoekers foutmeldingen krijgen, ...).

    We gebruiken de volgende dienst voor statistische doeleinden:

    • Google Analytics: Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om deze website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar Google-servers, mogelijks in de VS.

Privacy en e-mail disclaimer

HuisRAAD Advocaten garandeert dat jouw privacy gerespecteerd wordt en dat er vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken alle gegevens in overeenstemming met de wettelijke en deontologische voorschriften. Je persoonsgegevens worden nooit overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder je toestemming. Je kan ten alle tijden om inzage vragen in de persoonsgegevens die we van jou bewaren. Als cliënt geef je ons de uitdrukkelijke toestemming om de informatie over je dossier en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens omtrent eventuele strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden, zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en onze taak als jouw advocaat. Wij behoudens ons tevens het recht om deze informatie te verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting, alsook het instellen of het onderbouwen van een rechtsvordering.

Als cliënt heb jij steeds het recht om ons te vragen inzage te nemen in de door ons van jou bewaarde persoonsgegevens, alsook het recht om hiervan correctie te vragen en de verwijdering ervan. Op jouw vraag kunnen je persoonsgegevens tevens worden overgedragen. Deze verzoeken kan je steeds aan ons richten en meer bepaald aan de advocaat die jou dossier behandelt. Wij verbinden ons ertoe om jou binnen een termijn van één maand een gemotiveerd antwoord op je verzoek te geven. In dit antwoord zullen wij motiveren waarom er al dan niet kan ingegaan worden op je verzoek. Wij zullen voor dit verzoek eventuele administratieve kosten die noodzakelijk zijn om je verzoek in te willigen aanrekenen.

Indien je van oordeel zou zijn dat wij niet correct zouden hebben gehandeld in de verwerking van je persoonsgegevens of wij niet voldoende tegemoet gekomen zouden zijn aan jouw verzoeken hieromtrent, dan kan je een klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

De e-mailberichten die je van ons ontvangt kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en zijn, inclusief de eventuele bijlage, alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm dan ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien je van ons per vergissing een e-mail ontvangt, meldt dat dan aan HuisRAAD Advocaten en vernietig de e-mail. HuisRAAD Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. Evenmin kunnen uit de inhoud van dit e-mailbericht en de eventuele bijlagen rechten worden ontleend.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt kunnen er ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaats worden. Een ‘cookie’ is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen geen personen, enkel een apparaat identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte website zelf. Deze zijn bedoeld om de website optimaal te laten functioneren. Dit gaat bv. om instellingen die je als gebruiker bij de vorige bezoeken aan de website hebt aangeduid of een vooraf ingevuld formulier met data dat je tijdens je vorige bezoekt hebt ingevuld.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor deze cookies moet je als websitebezoeker eerst toestemming geven. Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Dat kan je doen via de instellingen van je browser (via de helpfunctie). Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Cookie voorkeuren kunnen steeds aangepast worden door je instellingen te wijzigen.

pijl omhoog