HuisRAADAdvocaten.be maakt gebruik van cookies om je website-ervaring te optimaliseren. Door verder te surfen, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Klik op Alle cookies aanvaarden om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op Instellingen wijzigen om je voorkeuren voor cookies te wijzigen.

Cookie voorkeuren

 • Strict noodzakelijke of technische cookies 

  Deze cookies verzamelen gegevens om de gebruiksvriendelijkheid van de website en de ervaring van de bezoekers te verbeteren (zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar de website, uw gebruikersnaam en taal- of landkeuze onthouden, en wijzigingen onthouden die u hebt doorgevoerd zoals o.m. het lettertype).

 • Analytische/statistische cookies  

  Deze cookies verzamelen gegevens over hoe de bezoekers gebruik maken van de website (zoals welke pagina’s het meest bezocht zijn, hoe bezoekers van de ene naar de andere link doorklikken, of bezoekers foutmeldingen krijgen, ...).

  We gebruiken de volgende dienst voor statistische doeleinden:

  • Google Analytics: Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om deze website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar Google-servers, mogelijks in de VS.

Algemene voorwaarden

Onze gegevens:

HuisRAAD Advocaten BV
BTW nr. BE0652.885.323
Maatschappelijke zetel:
Grote Kerkstraat 21
3680 Maaseik

Onze rekeningen:

Kantoorrekening bij KBC BANK: BE21 7360 2284 7103 (BIC: KREDBEBB)
Derdenrekening bij KBC BANK: BE80 7360 2501 7677 (BIC: KREDBEBB)

Onze voorwaarden:

 1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen werd. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zal van rechtswege en zonder in gebreke stelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar en dit vanaf de vervaldag van de factuur. Daarenboven zal een vergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het verschuldigd factuurbedrag met een minimum van € 100, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding.

 2. Klachten over de factuur dienen bij aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de 15 dagen na de datum van verzending van de factuur.

 3. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg, afdeling Tongeren bevoegd.

Informatieverplichting dienstenwet (advocatuur)

 1. Je vertrouwt je dossier toe aan één van de advocaten van ons kantoor, HuisRAAD Advocaten. HuisRAAD Advocaten is gekend als de vennootschap HuisRAAD Advocaten BV, dit is een groepering in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 08/11/2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd bij VANBREDA RISK & BENEFITS.

 2. Onze advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Limburg en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie, die te raadplegen zijn op www.balielimburg.be.

 3. HuisRAAD Advocaten maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Het optreden van onze advocaten is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in de gedragscode of reglement van de balie Limburg. Je kan meer informatie krijgen over de toepassingsvoorwaarden van deze regeling via ons of op www.balielimburg.be.


pijl omhoog